Chemours, ook partij?

Ik vernam via mijn provider, dat iets of iemand onder de naam Chemours een behoorlijke belangstelling had/heeft voor De Bal Rolt. Nu had ik in eerste instantie nog nimmer van Chemours gehoord, maar dat blijkt dus Dupont te zijn. Het hoofdkantoor van Chemours/Dupont is in Delaware USA. Dit bedrijf is met regelmaat in het nieuws vanwege hun milieu delicten. Ze krijgen nu ook een proces aan hun kont van de Provincie Zuid-Holland. Een andere multinational, Greif, neemt het ook niet zo nauw met de milieuregels en keurmerken. Een voorbeeld hiervan is: het verkopen van open head vaten onder UN keurmerk, zonder dat deze vaten zijn getest. Hoe kun je weten, dat vaten aan een UN keurmerk voldoen zonder dat je ze test? Dat kan dus niet. Dan wordt het UN keurmerk misbruikt. De thuisbasis van Greif is Delaware USA. Toeval? Misschien, maar ik geloof er niet in. Wat vaststaat is, dat Chemours/Dupont klant is bij Greif. Dat het in de periode 18-10-2010 t/m 30-11-2010 in ieder geval 380 open head vaten geleverd heeft gekregen van Greif, die niet waren getest, omdat de testapparatuur bij Greif Rotterdam niet werkte.

Mocht u de indruk krijgen, dat er alleen ondeugdelijke vaten onder UN keurmerk werden verkocht, als de testapparatuur niet werkte, dan moet ik u teleurstellen. De klokkenluider de heer Qualizza weigerde nl. ook geteste vaten, die niet aan het UN keurmerk voldeden naar de markt door te laten. Dat heeft hem zijn baan gekost, terwijl hij hier toch voor was aangesteld. Frappant in deze is dat de meerdere van de heer Qualizza, de heer G.J. Boom tijdens een politie verhoor heeft toegegeven, dat geen enkel open head vat goed was. Dit staat te lezen in een IL&T rapportage. Open head vaten maken een behoorlijk groot deel uit van de productie Greif Rotterdam, zo’n 33% van de jaarproductie van ongeveer 3,6 miljoen vaten op jaarbasis, dus 1,2 miljoen open head vaten zijn niet goed aldus Boom. Waarvan akte! Let wel EEN  jaarproductie. Deze situatie duurde zeker 3 jaar. Maar het geeft toch te denken, dat er over de jaren 2009, 2008, en 2007 geen testrapporten waren terug te vinden, noch door de heer Qualizza in 2011, noch door het IL&T. Een datum van een rechtszaak tegen Greif is nog steeds niet bekend. Ik krijg zo langzamerhand de indruk, dat het Openbaar Ministerie alleen maar zegt te zullen vervolgen om de S 12 procedure, die de heer Qualizza had aangespannen tegen datzelfde Openbare Ministerie, de wind uit de zeilen te nemen. Een S 12 procedure kan tenslotte niet gevoerd worden, als het Openbaar Ministerie zegt te zullen vervolgen in de kwestie Greif.

Het schijnt makkelijker te zijn een bruggenwachter te vervolgen, dan een multinational als Greif. Het is ook niet makkelijk om een rechter te vervolgen, die zijn werk niet goed heeft gedaan. Sterker nog, dat is helemaal onmogelijk. En het bewijs, dat er rechters zijn, die niet deugen of waarvan hun werk niet deugt, pas na jaren op tafel komt, als het al op tafel komt. En dan nog, wat voor sanctie staat erop als de politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht mensen tot jaren en jaren gevangenis heeft veroordeeld, terwijl deze onschuldig zijn. Nou mijnheer de bruggenwachter, als u al een fout heeft gemaakt, geloof mij, u bent niet de enige. Wel één van de weinigen, die hiervoor wordt gestraft. Over het algemeen zijn het arbeiders, die voor strafvervolging in aanmerking komen. Kijk maar naar de heer Eurlings.

Dat de heer Qualizza nogal wat schade heeft opgelopen door zijn onterechte ontslag, gesanctioneerd door een ondeugdelijke gerechtelijke uitspraak van ene L.J. van Die, moge duidelijk zijn. Toen de heer Qualizza zijn werk deed, waarvoor hij dacht middels zijn functieomschrijving(op schrift)  te zijn aangesteld door Greif, nl.vaten testen op deugdelijkheid en voldoen aan b.v. UN keurmerk, bleek dat mondeling anders. De heer Qualizza verdiende in 2010 volgens zijn functieomschrijving € 41224,- bruto per jaar. In 2011 verdiende hij € 38698,- bruto. De heer Qualizza was uit zijn hierboven omschreven functie ontheven, omdat hij zijn mondelinge opdrachten van zijn superieuren niet uitvoerde. Hij weigerde dus defecte vaten goed te keuren onder b.v. UN keurmerk. In 2012 gaat het steeds verder bergaf financieel gezien. Dan verdient hij € 24762,- enz.enz. Vandaag de dag zijn de inkomsten van de heer Qualizza kapot gebeukt door het UWV, het FNV, de rechterlijke macht, advocaten (persoonlijk zou ik hier graag het woord louche willen voorzetten) en artsen, die schijnbaar geen eed hebben afgelegd, maar gekozen hebben voor de poen,  € 430,-netto per maand. Als de voormalige werkgever Greif integer was geweest en de heer Qualizza niet had aangesteld als katvanger, maar om daadwerkelijk een goed product op de markt te zetten, zoals in zijn functieomschrijving staat, dan zou de heer Qualizza nu ongeveer € 45000,- bruto per jaar hebben verdiend. Nu heeft hij straks een maximaal pensioen van € 5600,- bruto per jaar, als hij 67 jaar wordt. Als hij in functie was gebleven zou dat zo’n € 14.000,- bruto per jaar zijn geweest. Op dit moment kan de heer Qualizza geen hoorzitting starten en de daarbij behorende getuigenoproepen, omdat hem de financiële middelen ontbreken, aangezien  je in deze rechtstaat wel mag procederen en je recht halen, maar niet zonder een advocaat. Anders wordt het zo lekerig hé.

Vanwege de kwestie Dupont, hierboven beschreven, ben ik niet in de gelegenheid geweest aandacht te besteden aan Bas de Ridder b.v.de ex advocaat van Greif, oh nee sorry van de heer Qualizza, en een keuringsarts van het UWV. U komt nog ruimschoots aan bod.