Met een groot gevoel van walging, “Edelachtbare” mr. N.J.C.van Spronssen

Zaak/rolnummer 4091501/15-2331 Als u deze uitspraak wilt bekijken, dan is die bij derechtspraak.nl niet te vinden. Dat gebeurt wel vaker bij dubieuze uitspraken, die mij of anderen ten deel zijn gevallen. Het hele gebeuren bij de rechtspraak is heel goed dichtgespijkerd om de minder bedeelden de behoefte om te procederen te ontnemen en een zaak aan te spannen. Rechtvaardigheid voor alles in dit landje, maar niet als je geen geld hebt. Als u de stukken toch wilt inzien met alle bijlagen etc. hoeft u slechts een mailtje te sturen naar het bij deze site behorende adres.

Dagvaarding in deze dd. 23-04-2015  Uitspraak: 10-02-2016

Mevrouw Van Spronssen. Gezien uw vonnis van bovengenoemde datum, verwijs ik u naar de Woningwet van 29-08-1991 en dat deze Wet tot op de dag van vandaag in werking is. Kortom, ik kon vanaf 1991 tot op heden zonder inmenging van de Huurcommissie naar de Rechtbank om een huur te betwisten ingeval van o.a. gebrekkig onderhoud. Ik kan zelfs de huur inhouden als ik de Woningcorporatie kenbaar heb gemaakt, dat er ernstige gebreken zijn. U bent dus een leugenaarster. U stelt in uw vonnis, dat ik op geen enkele wijze bij uw rechtbank op mijn plaats ben en dat u daar geen beslissingsbevoegdheid over heeft en dat dit in handen ligt van de Huurcommissie. En in deze stelt de Huurcommissie dus, dat zij niet de mogelijkheden heeft van de rechter. Van het kastje naar de muur sturen heet dat en een goed boterham verdienen mede over mijn rug.De wetgever bepaalt dus, dat ik absoluut geen gebruik hoef te maken van de Huurcommissie en wat belangrijker is, dat sinds 1991 ik zelfs de mogelijkheid heb om de huur tijdelijk niet te voldoen, totdat de gebreken zijn verholpen, het opschortingsrecht. In mijn ogen,gezien de tekst van uw uitspraak bent u dus een oplichtster. Vooral ook omdat gebreken niet speciaal in het eerste half jaar hoeven boven te komen drijven, maar later (mijn vorige woning huurde ik 25 jaar lang), zoals bij mij het geval was en is. En ik zou dan geen recht van spreken meer hebben v.w.b. huurverlaging na een half jaar? Kom nou. En ook dan kun je besluiten de Huurcommissie buiten beschouwing te laten. Gezien mijn ervaringen in het verleden met de Huurcommissie en in het heden, een normale reactie mijnerzijds. Wie dient u daar? Uw vriendin van de Huurcommissie? Of is het gewoon wraak nemen van uw kant t.o.v. mijn handelswijze in het verleden t.o.v. enige uwer collega’s/vrienden, uit het tableau van de rechterlijke macht, zoals Van Die en F. van Schaik?

Op de rolzitting van 14-10-2015 diende Jacobse, advocaat van woningcorporatie Woongoed, een gewijzigde tegeneis in, die later door u werd afgewezen. Louter en alleen, omdat u deze niet durfde te honoreren, aangezien ik gewoon de huurverhoging van dat jaar had geweigerd, op schrift. (en aangezien er geen regels zijn hoe je deze weigering kenbaar moet maken) vond u het nodig om een sneer aan mij uit te delen. U weet zo langzamerhand wel hoe die vervelende mijnheer Bal te werk gaat. Maar hoe het ook zij een tegeneis, die wordt afgewezen; ik moest betalen voor een door u onterecht afgewezen eis en Woongoed niet.

Er is hierboven al vastgesteld, dat ik sinds 1991 tot nu niet naar de Huurcommissie hoef, zelfs niet naar de Rechtbank om mijn gelijk te halen bij Woongoed. Dan vraag ik mij in deze toch af mevrouw Van Spronssen, of het komt door mijn gedrag, dat Woongoed deze gebreken nog niet heeft verholpen. Uit uw vonnis blijkt, dat ik volgens u dingen heb gedaan die niet door de beugel kunnen. U stelt nl. “Of er sprake is van een gebrek aan de woning dat een vermindering van huurprijs zou kunnen verlagen(uw tekst hoor) kan niet worden vastgesteld, omdat Bal de opzichters van Woongoed niet in zijn woning toelaat. Dat Woongoed het in dit geval verstandig vindt  met twee opzichters te komen,acht de kantonrechter niet onbegrijpelijk, mede gelet op de omstandigheid dat Bal reeds vele mails heeft gestuurd waarin hij ernstige beschuldigingen uit aan het adres van Woongoed en tal van andere instanties. Uiteraard is Bal niet verplicht om twee opzichters tegelijkertijd in zijn woning toe te laten maar het gevolg van deze beslissing namelijk dat Woongoed in dat geval de woning niet inspecteert en eventuele gebreken niet kan herstellen,komt voor rekening en risico van Bal”. Over welke beschuldigingen heeft u het mevrouw Van Spronssen? Aan de Huurcommissie? Alles wat ik daar stel, is bewezen, zoals u ook heeft kunnen lezen. Aan Woongoed? Alles wat ik daar stel is bewezen. Oplichters en dieven. Aan de Gemeente Terneuzen? Alles wat ik daar stel is bewezen, en bevestigd door de heer Hoorickx ambtenaar bij de gemeente Terneuzen bij de Dienst Toezicht op bestaande gebouwen. Wie heeft zich bij u over mij beklaagd wat die beschuldigingen betreft? Niemand hé.  Ik kan dat nergens vinden in de stukken. Zo’n wilde kreet komt u goed uit. Het zal u mevrouw Van Spronssen toch ook wel opgevallen zijn, dat er bijna een jaar zit tussen de twee bevindingen van de ambtenaar Hoorickx? Zoals mevrouw Van Spronssen, ongeacht haar tekst in haar vonnis ook heeft kunnen vaststellen, dat de door mij aangedragen feiten allemaal klopten en er in dat licht geen poging is ondernomen mij aan te klagen voor smaad of laster door b.v. Woongoed of andere oplichters,en is het voor mij onbegrijpelijk, dat zij een wet uit 1991, die ook zij moet volgen, waaruit blijkt, dat ik zelfs huur kan inhouden tot de gebreken zijn verholpen, negeert en waarom ik dan gehouden zou zijn door mevrouw Van Spronssen om twee opzichters toe te laten als ik wil dat de gebreken worden verholpen? En dat deze gebreken niet vastgesteld zouden zijn door zowel Woongoed als de Gemeente Terneuzen. Hoe komt zij erop? Dat zijn leugens van mevrouw Van Spronssen U negeert de bijlagen uit mijn dagvaarding Niet de eerste en naar ik vrees met het huidige systeem ook niet de laatste rechter, die de boel belazert t.o.v. de waarheid. Ik hoef dus alleen maar kenbaar te maken aan de verhuurder, dat die gebreken er zijn en dat heb ik gedaan, vele malen. Gezien het bovenstaande mevrouw Van Spronssen bent u een zeer rotte appel in de mand en niet de enige. De Rechtspraak deugt van geen kant. Als ik er zin in heb kom ik daar t.z.t. nog op terug, zoals er ook een zaak diende bij de rechtbank  in Middelburg in een geschil tussen mij en UPC. Wat een laf vonnis. Tijd van burgers is nooit geld waard in jullie optiek. En een zaak tussen mij en de belastingdienst , die fraude en machtsmisbruik pleegde, waarin de rechtbank de belastingdienst de gelegenheid gaf om te ontsnappen. Wat mij betreft is het een smerig zootje hier wat de rechtspraak betreft. Klachten wegens smaad en laster zie ik gaarne tegemoet.

Maar alvorens ik hier eventueel aan begin eerst een bijdrage voor wat betreft het Klokkenluidershuis. Dat heeft tot op dit moment voor de betrokkenen niets kunnen betekenen en gezien de gang van zaken is dat volgens mij ook de hele opzet. Zoals al eerder hier gesteld heeft de AIVD vanaf het begin in het concept gezeten ten koste van mensen als de heer Qualizza in eerdere bijdrages genoemd. Zoals ik hierboven zeg, waarschijnlijk de opzet, want elke politieke partij bij mijn weten levert een kamerlid aan de Commissie “stiekem”. Zijn dus in principe mede schuldig aan de infiltratie door de AIVD in het het Klokkenluidershuis. En dan een bijdrage over Skoda,VW, Seat en Audi en sjoemel software. Als je zegt dat je maar zoveel uitstoot, terwijl dat veel meer is, waarom worden deze automerken  dan niet voor een milieumisdrijf vervolgd en op zijn minst medeschuldig verklaard aan die 10.000 extra doden per jaar door fijn stof. Voorts nog wat meer over deze autobedrijven en hoe ze hun klanten oplichten.

Bal