Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt

Dordt, ooit de stad, waar  b.v mevrouw N.J.C. van Spronssen, mevrouw W.C. Brouwer, L.J. van Die en F. van Schaik de kneepjes leerden van het vak. Allen rechter of voormalig (plv)rechter. Ze hebben ook gemeen, dat ze allemaal worden genoemd in de artikelen op deze site. Dat kan volgens mij niet toevallig zijn, vandaar de titel. Daarmee wil ik niet zeggen dat J.J. Jacobse, die ook met naam en toenaam in dit stuk zal voorkomen, onbesmet is, want die heeft weer een connectie met mevrouw W.C. Brouwer als zijnde ex collega bij zijn voormalige werkomgeving bij Adriaanse en Van der Weel advocatenkantoor. Voor de goede orde, Jacobse werkt intussen bij Justion advocaten. Ik vind het overigens frappant, dat deze persoon onder zijn nevenfuncties zowel, lid van de Raad van Toezicht van Het Zeeuws Landschap als de VBR (vereniging van Bouw recht) telt.

Stelt u zich eens voor, een eenvoudige Nederlander, zoals ik, die samen met zijn vrouw in een ondergrondse parkeergarage rondrijdt op zoek naar een parkeerplek, plotseling moet uitwijken voor een vrouw, die naar het zich laat aanzien haar hele hebben en houwen met zich mee lijkt te slepen in een boodschappenkoffer op wieltjes. Zo zie je maar hoe je eerste indrukken verkeerd kunnen zijn. Deze in mijn ogen zwerfster bleek een uurtje later mevrouw W.C. Brouwer te zijn, voorzitter van de Huurcommissie, collega van mevrouw Van Spronssen bij de rechterlijke macht en gedeputeerde van de Provincie Zeeland.  Mevrouw diende onze gemeenschap dus op vele fronten en allemaal bijzonder goed bezoldigd. Als voorzitter van de Huurcommissie alleen al meer dan een ton per jaar.

Als je op een gegeven moment huurverhoging weigert bij een ex derivaten handelaar, zoals Ralph van Dijk van woningcorporatie Woongoed Zeeuws Vlaanderen, die er ook geen moeite mee heeft om post aan anderen te ontvreemden en bestuursleden, zoals de niet gekozen voorzitter en de secretaris van de Stichting Huurders Belangen Woongoed ZVL, te betalen voor hun diensten aan hem, krijg je op een gegeven moment een schrijven van de Huurcommissie. Die vraagt aan je,en daar stinken vele huurders in, of hetgeen Ralphie van Woongoed stelt, klopt. Ralphie heeft gezegd, dat je daar en daar woont en de huurverhoging hebt geweigerd en vraagt de Huurcommissie dan: Kloppen die gegevens? Als argeloze huurder zeg je dan natuurlijk:  ja. Zaak verloren zegt mevrouw Brouwer dan en dan ben je als huurder gewoon de lul en zit je vast aan een nieuwe huurverhoging voor een krot. En niet alleen in Zeeuws Vlaanderen. Ben je door ervaringen met de Huurcommissie in het verleden wat minder argeloos geworden dan kom je een “zwerfster” tegen in een parkeergarage. En kom je vanzelf bij haar vriendin mevrouw van Spronssen terecht.

Mevrouw Van Spronssen. Aangezien je als huurder bij de Huurcommissie absoluut geen zaak kunt winnen tegen Woningcorporaties, kom je al een paar decennia lang uiteindelijk terecht bij de Rechtbank.  (met als vaste uitspraak van de Huurcommissie: “wij mogen als Huurcommissie zijnde niet zo veel”. Alsof hordes huurders belazeren niet veel is.) De schuld hiervan ligt bij de politiek, die willens en wetens naar mijn idee, meewerkt aan het uitbenen van hun kiezers, ook wel huurders genaamd. Had ik hierover nog twijfels voor de Parlementaire Enquete Woningcorporaties, daarna na het aannemen van de nieuwe huurwet/woningwet, niet meer. Stef Blok heeft voor, tijdens en na de PEW duidelijk laten blijken, maling te hebben aan huurdersbelangen. Nu zijn er nogal een aantal van zijn maatjes, die in opspraak kwamen, komen en zullen komen, bijv. Van Rooij (Limburg)toen, Kamp(minister) nu en Naafs(burgemeester) straks (toen hij nog burgemeester van Rhenen was, zou een stuk landbouwgrond na aankoop door Naafs spontaan veranderen in bouwgrond. Dit ging niet door omdat Naafs dit niet zou willen, maar omdat een gemeente raadslid te weten J.C. Wiesenekker, hier een stokje voor stak).

Goed mevrouw Van Spronssen dus. N.a.v. een uitspraak van mevrouw W.C. Brouwer, kom ik dus bij de Rechtbank in Middelburg terecht. Niet omdat ik tegen een uitspraak van de Huurcommissie in beroep ging, maar heb wel gewacht met een rechtsgang, omdat het natuurlijk altijd makkelijk is om een uitspraak van zo’n soort organisatie in handen te hebben. Die rechtsgang was ik toch al van plan. Kijk, als eenvoudige huurder weet je natuurlijk niet dat je bij collega en vriendin van mevrouw Brouwer terecht komt. Je doet een dagvaarding uitgaan tegen Woongoed ZVL en de procedure gaat van start. Ondergetekende wordt verplicht alle stukken aan de rechtbank in tweevoud in te dienen, zoals gebruikelijk. En dat doe ik dan ook braaf. Krijg ik op een gegeven moment het weerwoord van de tegenpartij toegezonden door J.J.Jacobse, hierboven genoemd. Dus rechtstreeks aan mijn huisadres en niet via de rechtbank Middelburg, zoals dat hoort. Ze probeerden mij dus te intimideren en daar werkt de Rechtbank Middelburg aan mee.Ik heb dus bezwaar gemaakt  bij de Rechtbank Middelburg. Hoe ik b.v. op deze manier kon controleren of de Rechtbank dezelfde stukken had ontvangen van Jacobse als ik. Moest ik maar een afspraak maken met de Rechtbank Middelburg,  stelde de griffier om te komen controleren of dit wel klopte. Daar nam ik natuurlijk geen genoegen mee en diende een klacht in bij de voorzitter van de Rechtbank te Breda, nl. Rechtbank Zeeland-West Brabant. Die idioten gaven mij op schrift  ongelijk, maar zorgden er wel voor, dat ik de stukken aangetekend in het vervolg wel degelijk via  de Rechtbank Middelburg kreeg en dat ik daar in het vervolg van de procedure niet meer om hoefde te vragen. Als de handelswijze van de Rechtbank Middelburg de normale procedure was geweest, dan had ik nooit de stukken via de Rechtbank gekregen maar altijd van Jacobse. Aangezien het stuk op zich te lang wordt als leesbaar stuk en we het bij mevrouw Van Spronssen moeten gaan hebben over de data, zoals de aanvang van de procedure, het tijdrekken en het waarom daarvan, had dat misschien met haar uitspraak: U hoort bij de Huurcommissie te zijn, en wanneer ze uiteindelijk uitspraak deed, of ze de eis van de tegenpartij heeft gehonoreerd en daardoor de verdeling van de kosten van de procedure, of alles in haar uitspraak voor beroep vatbaar was etc. etc. Helaas dit bedrog van mevrouw Van Spronssen komt de volgende keer aan de orde. Dat zal niet zo lang gaan duren als de afgelopen termijn.

Als u een vaste bezoeker bent van De Bal Rolt, dan begrijpt u ook, dat deze site niet meer zou bestaan als e.e.a. wat ik tot nu toe verkondig onwaar zou zijn en ook niet bewezen zou kunnen worden. Dat weet de politiek en dat weet de rechterlijke macht. Alles kan worden gestaafd.

Bal

Oproep: Nederland behoeft een echte huurdersclub, die gezamenlijk en in grote getale een eind kan maken aan de uitbuiting en het bedrog van Woningcorporaties en overheid. Ik ben genegen om geïnteresseerden in deze met elkaar in contact te brengen via De Bal Rolt. Dit geldt ook voor een nieuwe vakbond, die bestuurd wordt door arbeiders en niet door rechters, politici, advocaten of ambtenaren, die beurtelings overstappen en alleen hun eigen belang dienen. Ook voor hen ben ik genegen om als tussenpersoon te dienen. Reacties: derollendebal@debalrolt.nl

Er zijn nu zo’n 40.000 bewegingen geweest op deze site en er zijn 4 abonnees. Het zou mij als schrijver enorm veel plezier doen en mij ook sterken als er wat meer mensen zich abonneren. Dit kost niets en het sterkt mij in het streven de corruptie uit de Nederlandse Rechtspraak te halen.