Volg de Bal

Welkom lezers van dit blog.
We hebben het hier over: rechters,  advocaten, bestuurders etc.
Voor deze boven genoemden geldt: Het is één van uw slaven, die zich in dit blog tot u richt.

wpdebalrolt

 

 

Dit blog zou nimmer zijn ontstaan, als de volgende personen er niet waren geweest:
– Van Spronssen (Rechter)
– Jacobse (Advocaat)
– van Dijk (Bestuurder)

Alle personen, die in dit blog zullen worden genoemd, kunnen hun dankwoord richten aan boven genoemde personen.

U kunt alleen reageren via e-mail. Op deze manier kunt u ook bewijsstukken meesturen.
Via 
derollendebal@debalrolt.nl kunt u ons bereiken.

Mochten uw stukken en/of reacties geplaatst worden, dan blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw inzending en de inhoud daarvan. Stukken moeten verifieerbaar zijn.