Frits Bakker zei het al:”De rechtspraak hoort integer te zijn”

Uit de uitspraak van Frits Bakker blijkt al, dat hij er niet zo veel vertrouwen in heeft, dat de rechtspraak in werkelijkheid integer is. Mocht u niet weten wie Frits Bakker is? Welnu hij is zeg maar de voorzitter van het vakbondje van de  rechterlijke macht. Verder loopt elke vergelijking met een andere vakbond, mank. Persoonlijk zou ik graag zien, dat voornoemd persoon eens met een oplossing komt, zoals b.v. voor dhr. Qualizza, in voorgaande artikelen van De Bal Rolt, genoemd. En natuurlijk een regeling om heel wat makkelijker van de rotte appelen af te komen in het mandje van deze beroepsgroep, die hij vertegenwoordigt. Daar ligt een hele schone taak.

Met het bovenstaande zult u, mevrouw Van Spronssen, rechter te Middelburg,  het ongetwijfeld niet eens zijn. Voor alle duidelijkheid mevrouw Van Spronssen is één van de drie personen, die hebben “gezorgd” voor het ontstaan van dit blog. Volgens mij en dat moge duidelijk zijn hoort u uit de rechterlijke macht te verdwijnen.

De wereldberoemde Franse schrijfster, archeologe en historicus Frédérique Audouin-Rouzeau, beter bekend onder haar pseudoniem Fred Vargas , dus een vrouw met historisch besef, vindt de huidige rechtspraak op zijn minst onrechtvaardig. Tevens brengt zij naar voren , dat in het verleden foute rechtspraak een halsmisdaad was. Wat wil Frits Bakker vandaag de dag voor maatregelen nemen, om foute rechters van het tableau te verwijderen? Ik ga hieronder eens precies uit te doeken doen, wat ik mevrouw Van Spronssen, rechter te Middelburg, advocaat Jacobse en bestuurder Van Dijk,(waar de vieze lucht van derivaten aan hangt) en anderen, te verwijten heb en daarmee dus tevens de rechtspraak en de zogenaamde rechtsstaat.

Sinds een twintigtal jaren wordt Nederland geteisterd door Woningcorporaties, de foute opvolgers van de Woningbouwverenigingen, die na hun ontstaan steeds meer plichten en kosten naar de huurder verlegden. Onterecht in de meeste gevallen, dus gewoon pure diefstal. Op een gegeven moment was het niet meer mogelijk de klachten over deze instellingen en de personen, die deze instellingen runden, te negeren. Om e.e.a. te onderzoeken kwam er een parlementaire enquête. De smerigheden en financiële malversaties, die door deze corporaties de afgelopen decennia zijn begaan, staan in het rapport van deze PEW uitvoerig beschreven. Als je dan vragen stelt in de zin van: hoe en hoeveel van deze misdadigers zijn er straf rechterlijk vervolgd/veroordeeld en hoe is er door deze Commissie gewaarborgd dat e.e.a. niet meer kan plaatsvinden, dan luidt het antwoord: niemand en niets. Het enige wat er is gekomen is een nieuwe Woningwet, waar de huurder nu niet bepaald wijzer van is geworden. Integendeel! Bovengenoemde mevrouw Van Spronssen, omarmde deze nieuwe wet zo, dat zij de uitspraak van een rechtszaak ophield, wat niet geheel lukte, deze wet al gebruikte alvorens deze was goedgekeurd door de Eerste Kamer. Enig voorbehoud staat dan ook al in haar vonnis te lezen, nl.een datum tot wanneer haar uitspraak geldt. En de Woningcorporaties, gezamenlijke eigenaars van miljarden, vinden nu nog meer dan ooit de Huurcommissie aan hun kant. De Woonbond(zwaar gesubsidieerd)   heeft nog steeds geen leden(u weet wel de bond die het huuralarm afriep. Niet omdat huurders die huurverhoging kregen, maar omdat de Woningcorporaties deze verhoging moesten afdragen aan de Staat! Aan huurders hebben ze lak bij de Woonbond) doch werpt zich desondanks op als vertegenwoordiger van de huurders van Aedes, het overkoepelend orgaan van een groot aantal Woningcorporaties. Ga eens aan een gemiddelde huurder vragen van Aedes en de bij hen aangesloten corporaties, in hoeverre de Woonbond, als ze de naam al kennen, hen als hun vertegenwoordiger kennen.

Ik heb al eerder aanvaringen met Woningcorporaties gehad, die uiteindelijk bij de rechter terecht zijn gekomen. Die gingen over het gedrag van de Huurcommissie, over het misbruik van Corporaties. Uiteindelijk werd ik hier steeds in het gelijk gesteld. Zelfs tot in hoger beroep toe. Maar, dat was in het westen van Nederland en in Zeeland, Zeeuws Vlaanderen liggen de verhoudingen enigszins anders. Ik zou bijna de term feodaal gebruiken. Dit geldt niet alleen voor de Woningcorporatie, maar wat veel zwaarder weegt ook voor de rechtbank Middelburg/Breda. Daar kan het voorkomen, dat de advocaat van de tegenpartij J.Jacobse zijn verweerschrift in tweevoud, niet via de geëigende kanalen nl. de Rechtbank laat lopen, maar zijn verweerschrift rechtstreeks aan mij toestuurt. Hoe is het op deze manier mogelijk, om te controleren, dat J.Jacobse mij hetzelfde toestuurt als aan de Rechtbank.(die advocaat Jacobse, doet dus ook aan dezelfde smeer pijperij mee als de Rechtbank) Toen ik de Rechtbank van deze zaken in kennis stelde en dat ik de proces stukken via de Rechtbank Middelburg wilde ontvangen, werd dat geweigerd. Ik kon komen kijken in Middelburg! Afspraakje maken en de reis maken. Maar de stukken van de Rechtbank Middelburg, kreeg ik niet.

Vindt u het bovenstaande nog niet verbijsterend genoeg. Volgende week vindt u een nieuwe episode.