Rechters, ambtenaren en trendvolgers

Aangezien er nog steeds geen nieuws is de heer Qualiza betreffende (Greif, UWV, FNV) is er tijd voor wat aanverwante zaken. Tot op heden niets gehoord van de rechterlijke macht aangaande dit blog. Wie zwijgt stemt in zullen we maar denken of als je geschoren wordt moet je stil blijven zitten. Eenieder begrijpt natuurlijk, dat als de waarheid in dit blog geweld was aangedaan, er al lang sancties gevolgd waren. Wel zijn er al 866 kwaadaardige pogingen gedaan om  dit blog binnen te komen. Met wat voor doel? Ik weet het niet.

Je zal het maar meemaken!

Zit je samen met je vrouw ’s avonds wat te drinken, wordt er aangebeld. Politie, die ’s avonds om 22.30 uur een bekeuring komt innen. Kan gebeuren. Wat er niet kan is dat één van deze agenten weigerde het ambtelijke stuk te overhandigen wat deze bekeuring betrof om het ons te laten lezen. Beide “heren” begonnen enigszins grof te worden. Ze waren inmiddels al doorgedrongen tot de woonkamer en hadden aanmerkingen op de drankjes die op tafel stonden en wilden poen zien. Zo niet dan zou de vrouw des huizes desnoods in haar nacht hemd gearresteerd worden en opgebracht naar het bureau. Uiteindelijk heeft de vrouw zich mogen omkleden en werd zij meegenomen naar het politiebureau. Daar is haar een bepaald bedrag afgeperst, maar werd zij na betaling toch weer teruggeplaatst in de cel. Wat de bedoeling daarvan was bleek later. De heren kwamen een gedeelte van dat bedrag terugbrengen als zou dat al betaald zijn. (alles was al betaald!) Pas toen kon de vrouw vertrekken. Uiteindelijk na jaren en 15 strafrecht zaken/zittingen later (waar in de tussentijd veel gebeurde, beticht worden van een poging tot dood slag op een agent is hiervan nog het meest saillante voorbeeld) en er 22 politieagenten werden overgeplaatst en/of ontslagen wegens het dubbel  innen van  bekeuringen en b.v. het stelen van handdoek zegeltjes van de Shell(toenmalige gemeentepolitie Hellevoetsluis) werd de echtgenoot veroordeeld wegens belediging van een politie agent. De agent was een dief  en het kan toch nimmer beledigend zijn als het slachtoffer hier tegen de desbetreffende persoon melding van maakt ook al draagt deze een uniform? Ik kom hier later uitgebreid op terug, met de namen van die politie agenten, en de namen van een aantal rechercheurs en rechters. Maar één ding moet ik nog even kwijt, dat 1 rechts zaak die heeft plaatsgevonden van de 15, waar ik ook een uitspraak van heb, volgens het Openbaar Ministerie en de Rechtbank nimmer had plaatsgevonden. (Het toenmalige Rotterdams Dagblad heeft toen uitgebreid aandacht besteed aan de hele kwestie)

Zo zijn er nog meer zaken die niet deugen, zoals de Belastingdienst, die fraude en macht misbruik pleegt en door de Rechterlijke macht in Breda geholpen wordt om een aanklacht te omzeilen. Uiteindelijk zelfs met een briefwisseling met de voorzitter van de Rechtbank te Breda, die alles recht lult wat krom is(hij zal dit later weer doen in een huur zaak dienende in Middelburg).

Een woningcorporatie, die fraude pleegt, handlangers betaalt, weggepoetst door een rechter, die probeert de zaak zo lang mogelijk te rekken tot er een nieuwe Woningwet is en als dat niet lukt, deze nieuwe wet toch misbruikt om de huurder gedeeltelijk in het ongelijk te stellen. En waarom gedeeltelijk, omdat ze het lef niet had een echte daad tegen de huurder te stellen. Daar ook weer hele vreemde zaken waar een advocaat de honneurs waarnam voor de Rechtbank, de huurder kreeg bijv.de stukken van de tegenpartij niet door de Rechtbank toegestuurd maar door de tegenpartij. Te doen gebruikelijk zei men in Middelburg. Enz. enz. enz.

U begrijpt, het bovenstaande betreft mijzelf en mijn vrouw. Als ik de tijd heb ga ik me ook goed bezig houden met de advocatuur. Zoals met die advocate in Den Haag, die ons constant stukken stuurde tot driemaal toe, van andere en verschillende cliënten en mij telkens vroeg dezelfde vragenlijsten te beantwoorden. Veel rekeningen en geen resultaten. Dat kan ook niet als je procedeert en je probeert zaken te winnen met stukken van andere cliënten. Maar ja, ze was mooi en blond!

Deze week las ik weer over de bruggenwachter, die wordt vervolgd. Ach ’s lands wijs ’s lands eer. Als je een fout maakt op je werk, dan wordt je vervolgd. Ik zou daar geen probleem mee hebben als dat voor iedereen gold. Ik heb eerder in dit blog al een aantal recht zaken aangehaald waar rechters ernstige fouten hebben gemaakt of dingen hebben misdaan. Heeft daar strafvervolging plaatsgevonden? Nee hé. En bij de meeste is hun goede naam niet eens aangetast. Bij die rechters horen natuurlijk ook het Openbaar Ministerie en de politie. Politiestaat? Bananenrepubliek? Kastensysteem? Ja. Rechtsstaat, nou nee.  Klasse justitie? Jazeker.

Nog even terugkomend op de heer Qualizza. Pas als in zijn kwestie recht is gedaan kan ik weer enigszins in een recht staat gaan geloven. De volgende keer kom ik terug op Bas de Ridder en op een “arts” die de heer Qualizza bedreigde hem “bij de dikke lippen te plaatsen”, oftewel de sociale werkplaats. Ook UWV! Als u zo alle artikelen  leest van dit blog, krijgt u dan ook het gevoel, dat er tegen de heer Qualizza wordt samengespannen?