Vaten chemische stoffen radioactief afval

Ik zou in deze aflevering van De Bal Rolt aandacht besteden aan advocaat De Ridder en keuringsarts Heerdink. Tot mijn spijt hebben andere zaken prioriteit. Niet dat ik geen kond wil doen van uw handelswijze t.o.v. de heer Qualizza, maar u komt aan de beurt. Met de vraag daarbij: Hoe ver wil een mens gaan om zijn brood te verdienen?

Ik heb het al eerder gehad over radioactief afval, wat in dit geval opgeslagen wordt in vaten door de COVRA in Borsele. Ik heb het ook al eerder gehad over chemisch stoffen bij DuPont bijv., wat verpakt wordt in vaten met keurmerk, terwijl deze vaten niet zijn getest. Nu heeft de heer Qualizza niet alleen informatie over DuPont natuurlijk. Er zijn ook vaten geleverd aan GDF Suez, maar ook aan Mallinckrodt bijv. door Greif (voorheen Van Leer). Suez is eigenaar van Electrabel, die de kerncentrales van Doel exploiteert en Mallinckrodt maakte isotopen in Petten. De COVRA koopt geen vaten, maar verstopt alleen maar vaten, die door een ander zijn ingepakt. Er is COVRA regelmatig verzocht om de leverancier/producent van de vaten te openbaren. Volgens emails van de COVRA waren zij daar niet/nog niet van op de hoogte.

Nu is er in het verleden wel meer gebeurd v.w.b. het onveilig werken en verwerken van radioactiviteit en radioactief afval. Als er iemand informatie kan stelen, die ervoor heeft zorggedragen, dat een land over een kernwapen kon gaan beschikken, zoals ene heer Khan, kun je toch wel gerust de term onveilig werken gebruiken. Door een vormfout kon de schuldige in deze kwestie ook nog eens zijn straf ontlopen. Ook voor wat betreft het opslaan en bewaren en ermee omgaan zijn er voorbeelden. Zoals bijv. een inval op het ECN terrein in 2003 en ontlopen de betrokkenen rechtsvervolging wegens immuniteit of worden de opgelegde straffen van € 1.000.000,- verlaagd tot € 25.000,-. Eén van de veroordeelde bedrijven is Mallinckrodt.

Als je in Nederland betrapt wordt op het weggooien van een lucifer, krijg je een bekeuring wegens milieu vervuiling. Waarom blijft het dan zo stil over die ruim 1600 vaten gevuld met radioactief afval als het erom gaat de vervuiler te laten betalen? Vreemd toch? Waarom is niemand geïnteresseerd in de herkomst van die vaten bijv.? Wie is de producent? Van Leer/Greif? Zijn er van die vaten keuringsrapporten aanwezig bij de afnemer? Kloppen deze keuringsrapporten? Door wie werd of wordt dat gecontroleerd? Als je ziet wat die 1600 vaten op dit moment hebben gekost en nog moeten gaan kosten, en geloof me dit is slechts bij  benadering, kom ik op ruim € 260.000.000,-. Dan ga je toch als overheid achter de daders aan! Slechte vaten aangekocht? Slechte vaten geleverd gekregen? We leven in een zeer kapitalistisch landje. Je zou ons eigenlijk zoals de heer Zalm indertijd al uitsprak met de term: was het maar vast zover”,  wel een Amerikaanse staat kunnen noemen. Hoe komt het dan toch, dat als er een bank tegen omvallen moet worden beschermd, het communistisch gedachtegoed komt bovendrijven? Dan wordt iedereen verplicht mee te betalen aan het overeind houden van zo’n bank. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde bedragen. Mij persoonlijk kan het niet schelen of  Borsele, de COVRA het loodje legt. Ik heb altijd begrepen, dat door het omvallen van de één de ander versterkt terugkomt. Maar als er dan toch nog een hogere gedachte achter zit, probeer dan in ieder geval de schuldige te laten betalen. Tekenend voor mij is, dat van voormalig minister Koos Andriessen op zijn Wikipedia pagina alle betrokkenheid in het verleden bij Van Leer/Greif  is verwijderd. En laten we wel wezen hij werkte daar 24 jaar, een flink deel van zijn leven dus, waarvan de laatste 9 jaar als echte topman. Dat doe je toch niet als je trots bent op de vaten, die je maakt!

Nog even terugkomend op de taak van de COVRA, die nu volledig in handen is van de Nederlandse staat; ik blijf het vreemd vinden, dat ze mij geen namen van de producent(en) van de vaten kunnen noemen, waarin het radioactieve afval is opgeslagen. Toen en nu. Nu, omdat je toch geleerd moet hebben van je fouten en toen, omdat de Nederlandse staat voor 10% eigenaar was van COVRA. Waarom die participatie? Toch alleen om de boel in de gaten te kunnen houden!  Ik vraag mij af in deze of de COVRA wel op zijn taak berekend is. Dus of de Nederlandse Staat de handel en wandel met radioactief afval wel serieus neemt. Als een vat een UN code heeft (als het vat dat keur echt verdient dus) dan heeft dat vat een Y of X teken in de code staan. De zwaarste keurmerken voor OH (Open Head) vaten is Y1.4 en voor dichte vaten X1.7. Deze code betekent, dat als het vat valt 1.4 meter voor een Open Head vat en 1.7 meter voor een dicht vat, deze heel moeten blijven. De tester doet een iets hogere belasting uittesten voor de zekerheid. Als je dan op de foto’s van de opslagruimte van de COVRA ziet, dat de vaten 3-hoog staand, met daarboven op drie rijen liggend worden opgeslagen, dan is dat a. veel te hoog en b. open head vaten mag je niet liggend stapelen. Misschien een goede tip voor de COVRA: u zou kunnen vragen aan de heer Qualizza of hij beschikbaar is. Veilige opslag is dan naar mijn idee gewaarborgd. Die vraagt wel naar testrapporten en dergelijke zaken meer. Ik vraag mij af of die 1600 vaten in Petten er hadden gelegen als de heer Qualizza toen der tijd al tester was geweest bij Van Leer/Greif.

Volgende keer zal ik proberen afspraken na te komen inzake De Ridder en Heerdink bijv. Maar wie weet noopt de actualiteit mij een ander besluit te nemen.