De B.V. Nederland, een rechtsstaat? Nou nee.

Ik las onlangs in een wat ouder artikel over/van Maurice de Hond een uitspraak over de Rechtsstaat Nederland. Wat hij te melden had was vernietigend. Of het nu ging om onschuldigen in de gevangenis of om schuldigen buiten de gevangenis, een bende. Dat gold voor de politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Persoonlijk wil ik daar de ambtenarij en de politiek aan toevoegen. Als ik over Nederland spreek komt het woord rechtsstaat niet in me op. Een slavenhoudersstaat ligt meer en eerder op mijn lippen.

Als u een vaste gast bent bij De Bal Rolt, dan weet u dat de heer Qualizza nog steeds wacht op gerechtigheid. Een hoorzitting en een getuigenverhoor vanwege zijn ontslag en een rechtszaak tegen Greif, die maar niet van de grond schijnt te komen bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie schijnt maar geen gaatje bij de Rechtbank te kunnen vinden, zoals zij dat zelf noemt.(Komt waarschijnlijk door al die bijbanen, die de rechterlijke macht her en der heeft) Zo ver als ik heb kunnen nagaan is er in ieder geval bij het Openbaar Ministerie niet achter te komen, wanneer en of er een zaak komt tegen die milieu criminelen van Greif. (Het IL&T zoals al eerder vermeld was er als de kippen bij. Voor de poen misschien? Of misschien ook een beetje voor de veiligheid).

In een eerder stadium, waarin de heer Qualizza en ondergetekende een gesprek hadden met mevrouw Van Engelen van Greif en de advocaat Van Slooten, die de belangen van Greif behartigden, is verscheidene malen gevraagd of er van een afkoop regeling tussen Justitie en Greif sprake was. Dit werd telkenmale ontkend. De heer Qualizza heeft om juridische steun te verkrijgen van het FNV(waarvan hij kaderlid is) spitsroeden moeten lopen. E.e.a. ging ook met een slakkengang gepaard, dat ik in ieder geval de indruk kreeg, dat ze bij het FNV niet zo willig waren om hem hulp te verlenen. Dat geldt voor ene heer Valk (advocaat FNV)en ook voor de leden van de klachtencommissie van het FNV, zoals b.v. mevrouw E.J. Oostdijk, rechter en in ieder geval ook bezoldigd voorzitter van de “onafhankelijke Klachtencommissie van het FNV”. Uiteindelijk is er aan ene heer Van Uden, advocaat,  de opdracht gegeven e.e.a. te onderzoeken of er nog mogelijkheden waren voor de heer Qualizza. (dat wordt door verschillende rechters en advocaten van de  onafhankelijke Klachtencommissie van het FNV, die werken in het arbeidscircuit, gevraagd. Dit zouden ze toch zelf moeten weten! Tijdrekken misschien?). Van Uden ook niet al te snel, deed er een jaar over, mede door het aandringen van de heer Qualizza, om met zijn bevindingen op de proppen te komen. Wat hij er niet bij vertelde in zijn rapportage, was, dat hij in feite in dienst was bij Greif en zich dus helemaal niet had mogen bemoeien met zaken die de heer Qualizza betroffen. Die is tenslotte de tegenpartij van Greif in deze. Hier kwam de heer Qualizza achter, toen hij Van Uden vroeg hem te vertegenwoordigen in de hiervoor al genoemde hoorzitting en getuigenverhoor tegen Greif. Dus daar kon Van Uden geen gehoor aan geven, maar die kende nog wel iemand, die dat wel zou willen hoor! Nou dat heeft de heer Qualizza geweten! Ik heb de band opnames beluisterd, die zijn opgenomen door de heer Qualizza, vanaf het eerste gesprek met deze aanbevolen advocaat de heer Bas de Ridder(één van de eerste uitspraken van De Ridder was dat hij erg geschrokken was van de klacht tegen rechter L.J. van Die. Ik ken de zaak van binnen en van buiten, dus weet ik dat, als er iemand geschoffeerd is, dan is dat de heer Qualizza.) Ik heb de email wisseling  tussen de heer Qualizza, Bas de Ridder en de heer Hebing(ook FNV) gelezen en daar komt goed naar voren, dat de heer Qualizza, in ieder geval geen tuig is. En zoals dit bij de heer Van Uden het geval is, staan de belangen van Greif bij de heer De Ridder voorop. Dit blijkt volgens mij o.a. uit het gedoe rond de getuigenlijst en het gedrag van De Ridder in deze. Er zijn veel meer zaken, die niet deugen(eenieder die deze email wisseling tussen Hebing, De Ridder en Qualizza in zijn geheel wil lezen hoeft mij hier slechts in een emailtje om te verzoeken). Ik krijg hier in ieder geval een hele vieze smaak van in de mond. Bij mij lijkt het erop, dat de Klachtencommissie van het FNV, Van Uden en De Ridder hebben samengespannen om de heer Qualizza in zijn streven gerechtigheid te halen, hebben tegengewerkt. Hebing(ook advocaat) steunde De Ridder toen deze de handdoek gooide in de zaak van de heer Qualizza tegen Greif en Hebing heeft toch echt alle emails van de heer Qualizza aan De Ridder, gekregen. Wat De Ridder betreft, op die persoon kom ik in de toekomst nog terug.

Het is duidelijk dat de heer Qualizza, strijdbaar als hij is, verhaal heeft proberen te halen bij het FNV. Ze lieten hem weer eerst naar  Valk( FNVadvocaat, die geen hulp wilde bieden tegen het ontslag van de heer Qualizza en dus in tweede instantie ook niet) gaan, terwijl de zaak al onder de Klachtencommissie FNV was. Toen de heer Qualizza opnieuw een klacht had ingediend, duurde het maanden voor hij die Klachtencommissie kon bereiken of in ieder geval een levensteken kreeg. Dit kwam volgens mij, omdat de heer Qualizza in arren moede de Ledenraad van het FNV aansprak. Toen bleek de secretaresse van de Klachtencommissie ineens weer bereikbaar en dus ook de goed bezoldigde leden van deze commissie. Over de uitspraak in deze wil ik het maar niet hebben, behalve dan dat ze nog niet eens de juiste artikelen weten te gebruiken. Frappant in deze wil ik toch de lezer een uitlating van mevrouw Mr. E.J. Oostdijk, rechter, bezoldigd voorzitter van de Klachtencommissie van het FNV,  en alsmede van de heer Hebing(advocaat en lid van deze commissie), niet onthouden. “Door al uw klachten strijkt u mensen tegen de haren in”.  Waarvan akte! Of dit voldoende reden is om de heer Qualizza daarom rechtsbijstand te weigeren, lijkt mij nou niet bepaald kloppen. En mevrouw mr. E.J. Oostdijk  rechter en bezoldigd voorzitter van de Klachtencommissie, als er echt iemand tegen de haren ingestreken is, door u b.v., dan is dat de heer Qualizza! In een goed betaalde bijbaan het Old Boys netwerk kunnen dienen, waarvan zij zelf ook deel uitmaken. Mooi toch! Dat is in mijn optiek een mooi voorbeeld van het opportunisme en het verval van de Nederlandse Rechtsspraak en dus de Rechtsstaat.

De heer Qualizza heeft inmiddels via enkele dekens der advocatuur, een nieuwe advocaat toegewezen gekregen. Dit ging niet zonder moeite. En een deken hoort toch een advocaat toe te wijzen als er voor iemand geen juridische hulp voor handen is, om wat voor redenen dan ook. De reden voor de heer Qualizza was, dat hij meer dan duizend advocaten heeft aangeschreven (bewijsbaar)  waarvan niet één hem wilde bijstaan. Ik zal buiten de discussie blijven met de dekens van Rotterdam en  Utrecht. Er is een advocaat! Tenminste? Het enige wat de heer Qualizza tot op heden gehoord heeft van deze advocaat is een éénregelige boodschap.

Volgende week heeft de heer Qualizza een afspraak bij het Klokkenluidershuis. Een uitnodiging door deze liet op zich wachten, maar wie weet?  Kunnen ze misschien  echt wat betekenen in juridische zin. Een minpuntje misschien is, dat de hierboven genoemde advocaat Van Uden adviseur is van het Klokkenluidershuis.

Er zijn natuurlijk talloze zaken met de heer Qualizza gebeurd, die eigenlijk te smerig zijn voor woorden. Hoe hij behandeld is door de Tweede Kamer(hij heeft het wel over milieucriminelen! Frappant in deze is, dat Groen Links als milieupartij de heer Qualizza verzocht hen van zijn mailinglist te halen! Nog een beetje boter misschien?). En b.v. onze mensenrechtenambassadeur Lionel Veer, die een aantal keren door de heer Qualizza is aangeschreven en nimmer heeft geantwoord. Nou ja laat die zijn zakken maar lekker vullen. Zo zijn er nog veel meer, de lijst in deze is eindeloos. Ook in andere kwesties trouwens.

Ik kom hier op terug.