Hebben multinationals ook voordeeltjes bij de Rechtspraak? 2

In het voorgaande stukje heeft u kunnen lezen hoe de heer Qualizza onterecht met lege handen kwam te staan en nog steeds staat, door een niet zo frisse werkgever Greif, door een ook niet zo frisse juridische hulp Palazzi en last but not least een ook niet zo frisse rechter L.J. van Die.

Dat de heer Qualizza hier geen genoegen mee nam, mag duidelijk zijn. In de eerste plaats wilde hij weer ergens aan de slag, dus een arbeidsplaats vinden en in de tweede plaats wilde hij een milieudelict stoppen, wat door L.J. van Die nou niet bepaald was afgestraft. Die wilde tenslotte een goed gedrag verklaring van de heer Qualizza hebben voor de multinational Greif, middels zijn juriste van het FNV. Rechterlijke steun dus voor een sjoemelaar met kwaliteitsnormen, vrijuit laten gaan. Om dit milieudelict van Greif alsnog te stoppen stapte de heer Qualizza naar de politie, de Zeehavenpolitie in dit geval en ging aangifte doen met zijn bewijslast. Dat ging niet zomaar, maar uiteindelijk werd er een traject gestart wat uitmondde in 5 verhoorsessies van 5 uur! 25 uur aan de tand gevoeld worden dus en bestuderen van zijn bewijs om een criminele werkgever aan te geven. Pas later, nadat de heer Qualizza al zijn verklaringen had ondertekend werd hem verteld, dat hij tijdens het eerste verhoor door een psycholoog is geobserveerd! Hebben Teeven en Opstelten, Kees H. ook aan een psychologische test onderworpen, toen Kees H. zogenaamd aangifte deed in ruil voor de zogenoemde Teeven deal? Ach, die had dat misschien wel een bedrijf risico gevonden voor die 4 1/2 miljoen. De heer Qualizza eerlijk en geen crimineel, stond met lege handen. Hij staat dat trouwens nu nog.

Vanaf 04-07-2011 t/m 23-11-2012 kan de heer Qualizza bewijzen, dat hij ruim 300 sollicitaties heeft verricht. Het waren er een berg meer, maar deze sollicitaties zijn bewijsbaar. Regelmatig dook de naam Greif op als reden van afwijzing. De heer Qualizza had en wilde geen referenties van Greif, maar kon bij een sollicitatie natuurlijk niet anders vermelden, dan dat hij zo lang bij Greif had gewerkt. (Greif heeft later toegegeven bij monde van mevrouw Van Engelen, dat dit zwartmaken was gebeurd en heeft daar haar spijt over betuigd, ook een juriste)

Kijk mijnheer Van Die, ik neem tenminste aan dat u dit blog leest, dat bedoel ik met een rechterlijke uitspraak die niet deugt. Een bedrijf helpen een onschuldig man kapot te laten maken met de steun van de rechter. Dit zou nl. niet gebeurd zijn als u in had gegrepen mijnheer Van Die.

In ieder geval lazen ze bij de Zeehavenpolitie de stukken wel en tipten het IL&T. (Inspectie Leefomgeving & Transport, valt onder het Ministerie Infrastructuur en Milieu) Die deden verscheidene onaangekondigde invallen bij Greif Europoort, alsmede tegelijkertijd bij Greif België. En beide keren trof men daar(Europoort) vaten aan, die illegaal van een keurmerk waren voorzien. Bovendien werden door het IL&T hele zware boetes opgelegd. Ook boetes met een proeftijd, die Greif ook heeft moeten betalen neem ik aan, omdat één van de opgelegde sancties in een proeftijd is opgelegd. M.a.w. Greif bleef gewoon doorgaan, na het ontslag van de heer Qualizza met illegale praktijken, dus foute vaten met een keurmerk op de markt brengen. E.e.a. is vastgelegd in een rapportage van het IL&T. Deze rapportage is o.a. in het bezit van de heer Qualizza, evenals een paar email wisselingen over het bovenstaande met het IL&T.

In maart 2013, middels een telefoongesprek met de heer Qualizza door de Zeehavenpolitie, wordt gerapporteerd dat het onderzoek klaar is en dat ze wachten op een “gaatje” bij de rechter, m.a.w. tot de rechter tijd had. Op 24-07-2013 werd geschreven door het OM,: “nog geen vervolg beslissing genomen”. In die tussentijd en daar heeft de heer Qualizza ook de brieven en de data van, zou er wél vervolgd worden, niét vervolgd worden, de zaak zijn geseponeerd, Opstelten kwam ook nog langsfietsen om zich in te dekken, mijnheer Qualizza startte een S12 procedure wegens het niet vervolgen van Greif, waarop ineens weer wél vervolgd werd en de S12 procedure door de Rechtbank Den Haag werd afgeserveerd, omdat men nu toch wél ging vervolgen. De laatste berichtgeving hierover is van 15-09-2015 dat het OM gaat vervolgen. “Wanneer weet ik niet”, is een uitspraak van de heer Boogert, Officier van Justitie, “maar zeker niet voor de zomer”(2016). Aangifte 12-02-2012, vervolging………?

Navrant is dat de wet zegt: een milieudelict een ondermijning is van de rechtsorde en voorts, gezien de aard van de delicten geldt de afnemende strafmaat regeling niet voor milieu- en economische delicten. M.a.w. er zijn dus geen verzachtende omstandigheden voor Greif en de personen, die daarbij betrokken zijn. Zijn die er wel voor L.J. van Die, rechter?

In deel 3 van deze serie: e.e.a. heeft de heer Qualizza natuurlijk niet onberoerd gelaten om het maar eens zachtjes uit te drukken. Hij heeft daar veel problemen door gekregen, vooral door de instanties waar hij mee te maken heeft en heeft gehad. Zoals met keuringsartsen, advocaten, de vakbond FNV en met name de rechters en advocaten, die daar werken. De rechters hebben daar een lucratieve bijbaan. enz. enz. De belasting heeft een slogan: Leuker kunnen we het niet maken. Jawel voor bedrijven zoals Greif, maar niet voor mij. Ik kan het niet leuker maken dan hierboven, want ik meet niet met twee maten.