Rechtbank Zutphen

Over de wonderlijke tocht, die wij hebben moeten maken alvorens op 13 april 2010 bij de rechtbank in Zutphen te belanden later meer. Niet omdat deze route minder belangrijk en ondergeschikt zou zijn dan andere onderwerpen, die deze blog betreffen. Niets is minder waar. Maar dit is de kortste route om de handel en wandel van ene L.J. van Die te kunnen schetsen.

In Zutphen werden wij bijgestaan door advocaat(voormalig politicus en tevens bestuurder van een woningcorporatie) J.C. Koster. Destijds werkend voor of verbonden  aan advocatenkantoor Van Schaik c. s. Advocaten te Berkel en Rodenrijs. Over wat dat bijstaan inhield zal ik op dit moment niet verder uitweiden. Als de Nederlandse staat geen verplichting op zou leggen, dat je dit soort procedures alleen maar kunt voeren met een advocaat, was Koster natuurlijk niet aanwezig geweest. Het zou ook geen enkel verschil hebben gemaakt. Ons gelijk zouden we ook hebben gekregen zonder hem. Dat wij niet direct konden breken met deze Koster had te maken met de aan ons toegewezen gelden, die op de derden rekening van deze Koster moesten worden overgemaakt. Toen later bleek dat Koster gemene zaak maakte met de tegenpartij (hier zijn bandopnames van) over het meehelpen om de taxatiewaarde van een pand onder de € 100.000,- te houden (er was toen al meer geboden!) is Koster aan de dijk gezet. Zelf zei hij later dat aangezien er geen vertrouwen meer was van zijn cliënt, hij zijn opdracht terug had gegeven. Wat in zulk soort gevallen altijd gebeurt. Er volgde een forse rekening. Aangezien wij konden bewijzen dat Koster vals had gespeeld werd het betalen van die rekening natuurlijk geweigerd. Reden voor de eigenaar van het kantoor Frankie van Schaik om de rechter in te schakelen. Dat werd rechter Van Rijen. Niet voor lang. Tijdens een comparitie werd met Van Rijen een vervolgtraject afgesproken en een volgende zittingsdatum te weten 30-08-2011. Van Rijen is in deze kwestie nimmer meer teruggezien. Van Rijen werd vervangen door ene L.J. van Die en die deed buiten de afspraken om met Van Rijen, uitspraak, vervroegd nl.op 02-08-2011! Nu had ik net daarvoor gelezen, dat het vervangen van een rechter zonder berichtgeving aan partijen hierover, not done is. (Heeft nog een heleboel ellende gegeven voor de heren Peter Kalbfleisch en Hans Westenberg in de Chipshol-zaak.) Niet genoeg ellende mijns inziens, maar dat terzijde. Het zal u niet verbazen, dat aangezien Van Die onze bewijslast omzeilde, het vonnis in ons nadeel uitviel.

Als ik problemen heb met een persoon, zoals Frankie van Schaik, ga ik natuurlijk op informatie uit. Welnu, je kunt wel zeggen, dat ik het e.e.a. gevonden heb over deze persoon. In de eerste plaats was het in die tijd en nog even daarna een collega van Van Die. Plaatsvervangend rechter dus. Daar heb ik zelf achter moeten komen, want daar werd in de officiële kanalen geen melding van gemaakt. Ook niet op de site van Van Schaik destijds (nu wel, nu hij uit het rechterlijk tableau is geschrapt). Bovendien bleek Frankie van Schaik naast zijn advocatuur en rechterschap al decennia lid, secretaris en voorzitter te zijn van de NZAW. Een club, die voorstander was van het Apartheid systeem en het regime in Zuid-Afrika  steunde,  ook ten tijde toen de BOSS (voormalige geheime dienst van Zuid-Afrika) enkele tegenstanders van het regime, maar vooral zwarte mensen liet “ontsnappen” van de tiende verdieping van een flatgebouw. Rechter Frankie van Schaik was en is voorstander van “gescheiden ontwikkeling”. Overigens was ook rechter L.J. van Die, (die heel veel bijbaantjes heeft en in ieder geval in die tijd ook nog wel eens een klusje opknapte voor het advocatenkantoor waar hij vroeger werkzaam was) op de hoogte van de abjecte overtuigingen van  Frankie van Schaik. En ik neem aan dat Van Die ook op de hoogte is van de Grondwet, met name van Artikel 1. Overigens meende Van Schaik ook nog eens een S12 procedure te moeten aanspannen,  om mijn vrouw te laten vervolgen  wegens smaad en laster. Deze procedure heeft  hij overigens verloren. Komt waarschijnlijk door de handelswijze van mijn vrouw tijdens de voltallige zitting van de Raadkamer in Den Haag. Die deed haar verhaal en vertrok De hele entourage met open mond achterlatend. Naar ons idee waren zij opgedraafd om Frankie voor de rechterlijke macht te behouden. Frankie van Schaik stelde overigens, dat hij daar niet was heengegaan om zijn overtuigingen te verdedigen, maar dat dit om onze uitspraken ging, dat hij door Van Die geholpen zou zijn en t.z.t. wel weer eens wat terug zou doen. Frappante uitspraak van de Raadkamer in deze is, dat we ons niet druk hoefden te maken om belangenverstrengeling van de heren Van Die en Van Schaik: “mijn vrouw hoefde zich niet druk te maken aangezien beide heren in verschillende arrondissementen werkten! Die old boys hadden zeker nog nooit van het “old boys netwerk” gehoord. Probeer maar eens een advocaat te vinden die in beroep wil gaan tegen een toegewezen claim door de rechter aan een advocaat, Van Schaik in deze. (wij hebben er zo’n dertig benaderd, 0 op het rekest)Overigens geen woord over de subjectieve activiteiten van Van Schaik t.o.v. artikel 1. van de Grondwet in hun uitspraak in deze S12 procedure. Daarna was Van Schaik wel verdwenen uit de rechterlijke macht.

We zijn aanbeland, waar ik in eerste instantie al naartoe wilde, nl. L.J.van Die, het bedrijf Greif en enige advocaten, zoals Bas de Ridder en een paar andere rechters dan Van Die, die werkzaam zijn bij het FNV. En tevens de “genoten” bijstand geleverd aan A. Qualizza, (kaderlid van het FNV, lid van de ondernemingsraad NL. en Europa, van het bedrijf Greif,)  door deze club, zoals o.a. de heer Valk.