Eerlijke rechters?

Niets is minder waar. Of zijn er in al die moord strafzaken, die zijn gevoerd in de afgelopen jaren, laten we zeggen vanaf de “paskamer moord”, waar onschuldige mensen veroordeeld zijn tot langdurige vrijheidsstraffen, eerlijke processen geweest? Ik denk het niet! Nu heb ik het alleen over moordzaken, die goed in de publiciteit zijn geweest, die bij derden door de publiciteit interesse wekte en in één of meerdere van deze zaken en zijn gaan spitten, zoals b.v. Peter R. de Vries. En al doende de knuppel in het hoenderhok gooiden. Geen van deze zaken is uiteindelijk door de Rechtspraak op eigen initiatief gecorrigeerd, maar door de publieke opinie. Bij de Rechtspraak houden ze niet van het corrigeren van uitspraken, behalve als het hen zelf goed uitkomt. Over de zaken, die niet in de publiciteit komen, en waar er dus geen sprake is van druk van de publieke opinie en waar mensen ook onschuldig worden veroordeeld, praten we hier maar niet. Persoonlijk schat ik, dat het hier om een percentage van 15% tot 20% gaat. Of dat nu komt door kokervisie van het toeleveringsbedrijf van de rechtbanken, of om wat voor redenen dan ook.

Hierboven gaat het over strafzaken, waar bijbaantjes van rechters er niet zo toe doen. Daar is alleen ijdelheid en domheid van toepassing, maar bij civiele zaken, waar rechters onder bescherming van het geheel, eigen koninkrijkjes runnen, zoals senior rechters, rechters, plaatsvervangend rechters, dus ook nog b.v. advocaat, voorzitter van de Huurcommissie, zijn de smerige uitspraken onmogelijk over het hoofd te zien.

Wist u b.v. dat rechters, laten wij maar zeggen een “vakbond” hebben? Als de politiek e.e.a. aan de status van deze rechters wil veranderen, dan moet dat eerst ingediend worden bij dat vakbondje, wat deze veranderingen natuurlijk afwijst, als hun macht in het gedrang komt. Onder (kinder)rechters werd pedofilie bedreven. Vrijheidsstraf opgelegd in Blankenbos, ook al werd er door de strafoplegger dronken gereden. Apartheid werd verheerlijkt, enz. enz. En dit al zonder dat dit ontslag als rechter tot gevolg had. Hun “goede naam” was al zo besmeurd. Dat was straf genoeg. Hier gaat het dan alleen nog maar om de rechterlijke zwakheden zullen we maar zeggen. Er zijn echter ook hele andere zaken, die ook des rechters zijn. Waarin zij bewust mensen te gronde proberen te richten en hand en spandiensten verlenen aan het bedrijfsleven, de overheid en b.v. woningcorporaties enz. enz., niet zelden goed gehonoreerd.

Het is de bedoeling, dat u een groot aantal zaken krijgt voorgelegd in de loop der tijd, waar rechters, advocaten, bestuurders en politici, met naam en toenaam zullen worden genoemd en waar u zelf uw oordeel kunt geven over het door mij aangeleverde bewijs. Ik ga beginnen, ook al is dat niet speciaal het begin van alles, met een paar zaken, die door elkaar lopen, maar waar ik ene rechter L.J.van Die,ene rechter Van Rijen,  een voormalig rechter F. van Schaik (Van Schaik c.s.) en advocaat J.C.Koster ex kantoorgenoot van voornoemde van Schaik, nu zelfstandig opererend en bovendien ook nog eens betrokken bij een woningcorporatie, ten tonele zal voeren. Daar zal het niet bij blijven, zoals b.v. een president van het Haagse Gerechtshof, een president van het kantongerecht Zeeland-West-Brabant en vele vele anderen.